Vår specialitet är främst arbete i rostfritt. Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet. Vi förfogar över en maskinverkstad med modern maskinpark innehållande både CNC-styrda och manuella maskiner.

I vår plåt- och svetsverkstad finns maskiner för laserskärning, klippning, kapning, nibbling, bockning, valsning och svetsning.

Vi har modern svetsutrustning för följande metoder: MIG/MAG och TIG samt och PLASMA.

För att klara höga krav på ytor finns sliperi med moderna maskiner liksom även en avdelning för betning och glaskuleblästring av detaljer.

Tryck och täthetskontroll av behållare utförs där så krävs. Vi arbetar i nära samarbete med ackrediterat organ när det gäller olika tryckbärande anordningar.

Som stöd för produktionssystemet finns MPS-system installerat i ett pc-nätverk.

Hema Rostfritt AB, Spångatan 6, 343 34 Älmhult, Tel: 0476-265 90, Fax: 0476-133 66

STARTSIDA

VERKSAMHET

FÖRETAGET

AFFÄRSIDÉ

KUNDER

KONTAKT

KARTA

Verksamheten är förlagd i Älmhult där företaget har funnits sedan 1971. Vi har moderna lokaler och är i dag 26 anställda varav 4 på den administrativa sidan.